station Essen in 1980

Station Essen

Terug naar de stationspagina
1915 1980 1995 2010

Overgangsstation - Goederenstation

In 1891 werd door de Staatsspoorwegen ten noorden van het oude station twee afzonderlijke gebouwen gebouwd . Het eerste gebouw, met verhoogde toegang bood onderdak voor de stationsoverste. Het tweede gebouw deed dienst als overgangsstation, tot het oude station vervangen is door het nieuwe, huidige stationsgebouw van Essen. Bij de ingebruikname van het nieuwe stationsgebouw, werd het eerste gebouw (met verhoogde toegang) gebruikt als douanegebouw, het andere werd gebruikt als stukgoederenloods. gebruikt.

Aankomst van een stoomtrein uit Roosendaal aan het overgangsstation (1891-1901)

't Vertrek van den trein aan het overgangsstation te Essen. Het rechtse gebouw, met de trap was tot 1901, de woning van de stationoverste. Nadien werd het gebruikt door de douane.

Het goederenstation in zijn volle glorie.

In april 1994 werd het voormalige douanegebouw afgebroken, nadat het nog een tijdje als opslagplaats voor bagage en rijwielen gebruikt werd. In januari 1998, werd tenslotte de stukgoederenloods afgebroken.

Bronnen