60 jaar electrische tractie L12

Op 2 juni 2017 was het precies 60 jaar geleden dat spoorlijn 12 geëlektrificeerd werd.

De Belgische en Nederlandse spoorwegen tekenden in 1953 een overeenkomst om de spoorlijn Antwerpen-Roosendaal te elektrificeren. Met dit besluit veranderde het uitzicht van de spoorlijn in het landschap sterk. De houten telegraafpalen verdwenen terwijl ook de hoogstammige bomen tot op een afstand van 25 m van de buitenste rail werden geveld of ingekort. Terzelfdertijd werden de metalen palen voor de bovenleiding geplaatst. De oude armseinen werden vervangen door elektrische lichtseinen en hier en daar verschenen schakelhuisjes langs het spoor. De perrons werden in de verschillende stations verhoogd.

De NMBS elektrificeerde de spoorlijn tot ongeveer 3,5km voor het stationsgebouw van Roosendaal met 3000V gelijkspanning. Hier werd een spanningssluis voorzien omdat de spanning in het station Roosendaal en het ganse Nederlandse spoorwegnet 1500V gelijkspanning bedroeg. Vanaf de zomerdienstregeling op 2 juni 1957 kon iedere Belgische elektrische locomotief, weliswaar op halve kracht, tot in Roosendaal rijden. Voor verdere bestemmingen op Nederlands grondgebied werden meerspanningslocomotieven ingezet zoals de reeks 11, reeks 15, de reeks 25.5 en de huidige Traxxen.

De Nederlandse Spoorwegen hadden, op de beneluxtreinen na, geen geschikt materieel om op de Belgische bovenleidingspanning te rijden en bleven daarom met dieseltractie rijden.

Voor verdere bestemmingen op Nederlands grondgebied zette de NMBS meerspanningslocomotieven in zoals de reeks 11, reeks 15, de reeks 25.5 en de huidige reeks 28.

De volgende zestig foto's geven een overzicht weer van de elektrische tractie op Lijn 12. We starten in het station Roosendaal en eindigen in Antwerpen Centraal.