station Essen in 2010

Station Essen

Terug naar de stationspagina
1915 1980 1995 2010

Essen station

Het huidige stationsgebouw dateert van 1902. Het werd in opdracht van de Staatsspoorwegen gebouwd in 1901. De dorpsnotabelen deelden in het enthousiasme van de buurt. Zij hadden inzage in de plannen van het stationsgebouw en de groots opgevatte constructie streelde hun eidelheid in evenredige mate. In het hotel Claessens werd een document opgesteld en ondertekend door spoorweg- en douanebeambten, dorpsnotabelen en de burgemeester. Er werd op perkament de volgende tekst geschreven:

"Nous Fonctionnaires de l'état et autres notables de la commune d'Esschen, déclarons mettre notre paraphe au bas de ce parchemin afin de servir à titre de document pour eux qui pourraient le trouver dans un temps plus ou moins éloigné.
Cette pièce a été placée dans un cruchon en gras le vingt-sept juillet dix-neuf cent et un et murée dans le nouveau batiment de recettes en construction en ce moment."

Het document werd na ondertekening door de dorpsnotabelen in een aarden kruik gestopt, die in de muren van het nieuwe station ingemetseld werd. een kopij van dit document werd opgehangen in het hotel.

Het stationsgebouw in aanbouw.

Het station werd gebouwd in Ecletische stijl. In deze stijl worden motieven en elementen uit verschillende bronnen, stijlen en periodes. Het is gekenmerkt door overdadige ornamenten en hoge leien daken. Binnen is er een ruime visitatiezaal, met burelen voor de spoorwegen en douanen.

In deze zaal werden de reizigers gecontroleerd voor ze het land in mochten. Verder waren er wachtzalen voor 1e en 2de klas. Deze waren in eenzelfde ruimte van 14m op 8m ondergebracht en gescheiden door een eiken wand met aan weerszijden een lederen bakstel. Later werden deze wachtzalen omgevormd tot stationsbuffet. Voor de lagere bevolkingsklasse, het gewone werkvolk is er de wachtzaal 3e klas of de Essense "Salle des pas perdus" met ongeveer dezelfde afmetingen als de wachtzaal voor 1e en 2de klasse.

De grote ingang van het stationsgebouw. Vooraan links bevond zich de toegang naar de lokettenhal. Dit was een grote ruimte met links en rechts loketten. Tegen de muur bevonden zich houten banken.
Achteraan bevond zich de wachtzaal eerste en tweede klas. Gescheiden door een houten wand. Deze ruimte was buiten sjiekere meubelen voor de eerste klasse identiek aan deze van de tweede klasse. In deze gang was er ook een toegang naar het buffet en de gazettenwinkel.
De foto werd genomen vanuit de gang naar die naar de RTT, de enorme visitatiezaal van de douanen leidde.

Bemerk in de punt van het stationsgebouw een ronde venster. Deze diende om de zolderruimte te belichten. Later werd er een klok ingebouwd.

Zicht op het station vanuit de statiestraat. (april 2009)

Het stationsgebouw van Essen kwam onbeschadigd uit de eerste wereldoorlog. Dit is niet het geval voor de tweede wereldoorlog. Op 15 augustus 1942 werd een stuk uit de voorgevel van het station weggeblazen. Dit is op onderstaande foto vastgelegd.

Verder werden de Oude stationskantine en het buffet vernield. De treinreizigers kochten hun ticket in de stationskelder, waar een tijdelijke loket werd gevestigd.

In 1938 werd door een taalwet, in de stationsgevel de aanduiding "Chemin de fer de l'Etat" weggekapt, zodat er enkel "Staatsspoorwegen" op bleef staan.

Na de tweede wereldoorlog, in 1948 werden de grenscontrole door de douane overgeheveld naar Roosendaal. De laatste douanen verlieten in 1989 het station.

In 1956 bant de NMBS de derde klasse.

Op 11 november 2003 werden het grensstation samen met de voormalige douaneloods geklasseerd als monument. In ditzelfde jaar onderging het stationsgebouw, zowel binnen als buiten een grondige renovatie.

Bronnen