Op donderdag 26 juni 2014 was het precies honderdzestig jaar geleden dat spoorlijn 12 ingehuldigd werd. Twee stoomlocomotieven trokken al puffend zeventien rijtuigen richting Roosendaal. De trein hield halt in de vijf stations, met name Ekeren, Kapellen, Kalmthout, Essen en vervolgens Roosendaal als eindstation.

In deze honderdzestig jaar is er veel veranderd. Rondom de spoorlijn groeiden kleine dorpen uit tot heuse woonkernen. Er ontstonden nieuwe gehuchten zoals Heide en Mariaburg. Op het hoogtepunt telde de spoorlijn veertien stopplaatsen, met als eindstation één van de mooiste stationsgebouwen ter wereld.... "Antwerpen -Centraal".
Een ander pareltje van de spoorlijn, het stationsgebouw Antwerpen-Dam, werd met mankracht verplaatst. Dit was een prachtig staaltje vakmanschap uit 1907.

Naast hoogtepunten kende de spoorlijn ook enkele dieptepunten. De twee wereldoorlogen maakte diepe wonden. Naast materiele schade door bombardementen was er ook veel menselijk leed.

Na de tweede wereldoorlog herleefden de spoorwegen terug. Na de elektrificatie in 1957 verdwenen langzaam de stoomtreinen van het toneel. Deze maakten plaats voor de splinternieuwe diesel en elektrische lokomotieven. Door het verdwijnen van de stoomtractie verdwenen de talrijke overwegwachters met hun "Roethuizen"( baanwachterswoningen). Door de opkomst van het autoverkeer verdwenen aan de stations langzaam aan de verschillende goederenkoeren. In 1997 verdween de laatste aan het station Kapellen.

De spoorwegen investeerden vanaf de jaren 90 fors in spoorlijn 12. Op een paar na zijn bijna alle haltes vernieuwd. Naast nieuwe perrons,werden de stationsgebouwen van Roosendaal, Essen, Kalmthout, Heide, Antwerpen Dam en Antwerpen centraal grondig gerenoveerd. De spoorbeddingen en seininrichting werden volledig vernieuwd. Hiermee kan spoorlijn 12 nog minstens tien jaar verder.

Uit het archief werden zestig foto's gekozen die de spoorlijn in beeld brengt van Roosendaal tot Antwerpen. De vookeur werd gegeven aan foto's die nog niet eerder getoond werden.