Een nieuwe brug over het Albertkanaal

Tijdens het weekend van 05 en 06 oktober 2013 werd een nieuwe spoorwegbrug voor spoorlijn 27A geplaatst over het Albertkanaal.

De voorbije maanden werden door "Victor Buyck steel construction" aan de oever van het Albertkanaal twee bruggen gebouwd voor het spoorverkeer op lijn 12 en goederenspoorlijn 27A. Dit om het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal zo weinig mogelijk te hinderen.
Elke brug heeft een lengte van 117 meter en weegt 940 ton. De vorige brug uit 1928 woog 450 ton en had een lengte van slechts 45 meter.

Op zaterdag 5 oktober werd de brug tot aan de rand van het Albertkanaal gereden. Rond 13 uur was deze fase voltooid.

Om 22 uur werd het scheepvaartverkeer stil gelegd en kon men een ponton laten aanvaren. Vervolgens werden oprijplaten gelegd en werd de brug met behulp van zelfrijdende hydraulische platformwagens (SPMT-wagens) van Sarens op het ponton gereden, een delicate onderneming. Terwijl de brug op het ponton rolde, moet er ondertussen water uit het ponton gepompt worden zodat het ponton stabiel blijft.

Zondagmorgen stond de brug op het ponton, en werden de oprijplaten van het ponton verwijderd.
Rond 9 uur werd begonnen met het ponton naar de overkant te varen. Omdat het Albertkanaal onder de brug een trechtervorm vertoond moet het ponton gedraaid worden. Door de draaihoek van de SPMT-wielen aan te passen kan men het ponton onder de wielen laten draaien en blijft de positie van de brug onveranderd. Het ponton bereikte een half uur later de overkant van het kanaal.

Na het opnieuw plaatsen van de oprijplaten rolde de brug rond 11u30 millimeter per millimeter van het ponton, terwijl er water als ballast in het ponton werd gepompt. Deze cruciale fase werd om 12u40 voltooid.

Vervolgens werd de brug op de juiste locatie gelegd. Omdat de brug "schuin" over het Albertkanaal werd gereden werd deze vervolgens enkele meters naar het oosten verplaatst. Rond kwart over één lag de brug in de juiste positie. Aan de achterkant van de brug werd de platformwagen verwijderd.

Rond 13u45 werden met enkele horizontale en stationaire vijzels de laatste meters afgelegd tot dat de brug op het bruggenhoofd steunde.

Om 14u10 lag de brug op zijn plaats en steunde enkel op het bruggenhoofd. Vervolgens werd het platform terug naar de overkant van het Albertkanaal gereden zodat men het transport van de brug van spoorlijn 12 kan voorbereiden. Dit vindt plaats in het weekend van 12 en 13 oktober 2013.

 

Hieronder vindt u enkele foto's die genomen zijn tijdens de bouw en de verplaatsing van beide bruggen. Foto's van de afbraak van de oude spoorwegbrug kan u hier vinden.

Voorbereidingen voor de nieuwe spoorwegbrug

Verplaatsing van de brug (L27A)