Spoorwerken Kapellen-Kalmthout

Infrabel voert tussen 05 september 2009 en 12 oktober 2009 moderniseringswerkzaamheden uit tussen Kapellen en Kalmthout. Tijdens deze periode worden de houten dwarsliggers vervangen door betonnen. Het ballastbed wordt gezift. Zo worden de te kleine en te grote keien samen met zand, vuil e.d. afgevoerd. Het ballast met de juiste afmetingen wordt terug gestort en aangevuld met nieuwe ballast. Nadien wordt de bedding genivelleerd. Zo wordt terug een flexibel ballastbed verkregen dat beter de trillingen verwerkt en eveneens geluidsdempend werkt.

Van 05 tot en met 20 september 2009 wordt er gewerkt aan het B-spoor (richting Antwerpen) en vanaf 27 september tot 12 oktober 2009 aan het A-spoor (richting Essen).

Een korte opsomming van de werkzaamheden:

Het vervangen van de dwarsliggers:

 1. Eerst worden de klemmen, die de sporen met de dwarsliggers verbinden, losgemaakt. Een kraan voorzien van een elektromagneet verzamelt de losgemaakte verbindingen in een container.
 2. Een tweede kraan met een smalle grijper verwijdert de ballast tussen de dwarsliggers.
 3. De werktrein Matisa P93LS verwijdert de houten dwarsliggers en vervangt deze door betonnen exemplaren. Tussen de locs HLD 6260 en 6304 en P93LS bevinden zich platte wagens waarop zowel de nieuwe en als de oude dwarsliggers worden vervoerd. Op deze wagens rijden twee portaalkranen die zorgen voor de aan- en afvoer van de dwarsliggers.
 4. Een WP93 volgt deze trein. Hier worden de klemmen geplaatst waarmee de spoorstaven op de dwarsliggers worden bevestigd.
 5. Een kraan verdeelt de ballast, die naar de zijkant van de bedding is verplaatst, terug tussen de dwarsliggers.

Het ziften van de ballast:

 1. De zifttrein Matisa C75 tilt het spoor met dwarsliggers op. Met een ketting die onder de sporen doorloopt, word het ballast weggeschraapt en naar de zift getransporteerd. In de zift worden de te grove en te fijne ballastkeien samen met zand en andere verontreinigingen verwijderd. Het goede ballast wordt vervolgens terug tussen de sporen gestort. Het ziftafval wordt met behulp van transportbanden in de MFS-40 wagons opgeslagen. De wagons worden gevuld van vooraan in de trein naar achter toe.
 2. ´s Nachts, wanneer het tweede spoor buiten dienst is gesteld, rijdt een trein met lege wagons naast de zifttrein. De transportbanden worden naar deze trein gedraaid, zodat het ziftafval in de andere trein wordt gestort.
 3. Een kraan schept de ballast van de zijkanten en stort deze tussen de sporen.
 4. De ballastverdeler Plasser & Theurer SSP 203-2K verdeelt de ballast en profileert de bedding.
 5. Een meetploeg meet de positie van het spoor op en schrijft aanwijzingen voor de onderstopper op de spoorstaven
 6. Een Plasser & Theurer Duomatic 08-32N onderstopper. Brengt het spoor terug op de juiste positie. Dit echter met een ruime tolerantie, voldoende om de werktreinen over dit spoor te laten rijden.
 7. Met een ballasttrein wordt er nieuwe ballast aangevoerd. Om minder bewegingen te  moeten uitvoeren wordt er aan beide uiteinden een HLD geplaatst.
 8. Na het ballasten wordt het ballast opnieuw verdeeld met behulp van een ballastverdeler.
 9. Een onderstopper brengt het spoor op de juiste hoogte en afstand van het andere spoor, nu met een kleinere tolerantie.
 10. Tenslotte wordt er met een stabilisator Plasser &Theurer DGS 62N het ballastbed goed aangetrild. Dit stabiliseren van de bedding staat gelijk aan een 70 000 ton treinverkeer.
 11. Tijdens de volgend week mogen de treinen over het spoor rijden met een snelheid van 60 km/h. Een week treinverkeer staat gelijk aan de resterende 70 000 ton treinverkeer om aan de vereiste belasting te komen, zodat het spoor stabiel genoeg is voor normaal treinverkeer.
 12. Tijdens deze week wordt het spoor ook volledig opgemeten. Tijdens een volgend weekend worden dan eventuele correcties uitgevoerd, ditmaal met een nog nauwkeurigere tolerantie.
 13. Waar nodig wordt extra ballast bijgestort, verdeeld en aangetrild.
 14. Het spoor mag terug op volle snelheid gebruikt worden.

Met dank aan het spoorwegpersoneel voor de informatie en de interessante uitleg!