Album spoorwerken Kalmthout-Essen

Infrabel voert tussen 07 maart 2009 en 03 mei 2009 moderniseringswerkzaamheden uit tussen Kalmthout en Essen. Tijdens deze periode worden de houten dwarsliggers vervangen door betonnen. Het ballastbed wordt gezift. Zo worden de te kleine en te grote keien samen met zand, vuil e.d. afgevoerd. Het ballast met de juiste afmetingen wordt terug gestort en aangevuld met nieuwe ballast. Nadien wordt de bedding genivelleerd. Zo wordt terug een flexibel ballastbed verkregen dat beter de trillingen verwerkt en eveneens geluidsdempend werkt.

Tijdens het eerste weekend (07 en 08 maart 2009) wordt er gewerkt aan het A-spoor (richting Essen) tussen het einde van het perron te Kalmthout (richting Essen) tot juist voorbij de brug van Kalmthout (N122). Dit is een afstand van ongeveer 2 km. Eerst worden de klemmen, die de sporen met de dwarsliggers verbinden, losgemaakt. Een kraan voorzien van een elektromagneet verzamelt de losgemaakte verbindingen in een container. Een tweede kraan met grijper verwijdert de ballast tussen de dwarsliggers.

De werktrein Matisa P93LS verwijdert de houten dwarsliggers en plaatst vervolgens de betonnen exemplaren. Om de dwarsliggers te verwijderen worden de spoorstaven opgelicht en uit elkaar getrokken. Dit gedeelte van de werktrein rijdt op rupsbanden. Op het einde van de trein worden de spoorstaven terug op hun plaats gebracht. Tussen de locs HLD 6260 en 6304 en P93LS bevinden zich platte wagens waarop de nieuwe en later de oude dwarsliggers worden vervoerd. Op deze wagens rijden twee portaalkranen die zorgen voor de aan- en afvoer van de dwarsliggers. Een WP93 volgt deze trein. Hier worden de klemmen geplaatst waarmee de spoorstaven aan de dwarsliggers worden bevestigd. Zo werden het eerste weekend 3800 dwarsliggers vervangen.

Zaterdagavond omstreeks 22u komt de zifttrein Matisa C75 aan te Kalmthout. Deze staat in de week gestationeerd op Bundel Luchtbal, tussen Ekeren en Antwerpen-Noorderdokken. Deze machine tilt het spoor met dwarsliggers op. Met een ketting die onder de sporen doorloopt, word het ballast weggeschraapt en naar de zift getransporteerd. In de zift worden de te grove en te fijne ballastkeien samen met zand en andere verontreinigingen verwijderd. Het goede ballast wordt vervolgens terug tussen de sporen gestort. Het ziftafval wordt met behulp van transportbanden in de MFS-40 wagons opgeslagen. De wagons worden gevuld van vooraan in de trein naar achter toe. Omstreeks 01:00, wanneer het tweede spoor buiten dienst is gesteld, rijdt een trein met lege wagons naast de zifttrein. De transportbanden worden naar deze trein gedraaid, zodat het ziftafval in de andere trein wordt gestort. Per meter wordt ongeveer 600 kg ziftafval afgevoerd.

Achter de zifttrein komt een ballastverdeler Plasser & Theurer SSP 203-2K. Dit is een machine om het ballast te verdelen en profileren aan de zijkanten. Deze wordt gevolgd door een Plasser & Theurer Duomatic 08-32N onderstopper. Na de onderstopper wordt er nieuwe ballast aangevoerd met een ballasttrein getrokken door HLD 6317 en 6295 van Infrabel.

Na het ballasten wordt het ballast opnieuw verdeeld met behulp van een ballastverdeler. Een onderstopper brengt het spoor terug op de juiste hoogte en afstand van het andere spoor. Tenslotte wordt er met een stabilisator Plasser &Theurer DGS 62N het ballastbed goed aangetrild. De treinen mogen over het spoor rijden met een beperkte snelheid.

Tijdens de daaropvolgende week wordt het spoor volledig opgemeten. Tijdens een volgend weekend worden dan eventuele correcties uitgevoerd. Er wordt nog extra ballast bijgestort, verdeeld en aangetrild. Nadien mogen de treinen het spoor terug op volle snelheid gebruiken.

In de drie volgende weekends wordt verder tot Essen gewerkt.

Vanaf het eerste weekend van april wordt dan in vier fasen het B-spoor (richting Antwerpen) aangepakt. Omwille van de oriëntatie van de werktreinen wordt er weer van Kalmthout naar Essen gewerkt.

Met dank aan het spoorwegpersoneel voor de informatie en de interessante uitleg!