Werken overweg 39

Van 16/10/08 tot 31/10/2008 werd overweg 39, aan de Statiestraat te Kalmthout volledig vernieuwd. De vroegere overweg werd eerst uitgebroken, en de sporen werden verwijdert. Vervolgens werd de bedding afgegraven. In deze put werd een laag stabilisé aangebracht, waarop de betonelementen komen te liggen. Deze elementen werden vooraf gefabriceerd, en naar de werf getransporteerd met de vrachtwagen. ’s Nachts wanneer het treinverkeer volledig stillag, werden de elementen met behulp van de kraan in de put gelegd. Per spoor heeft men twee elementen nodig van elk negen meter.

De elementen werden uitgelijnd en tijdelijk vastgezet met vijzels. De rails worden op de juiste breedte gelegd, waarna men de sleuven opvult met een mengsel van kurk en epoxy.

Vervolgens moeten de nieuwe sporen aan de bestaande gelast worden. Dit doet men met thermietlassen. Eerst wordt de mal wordt bevestigd en afgedicht. De rails worden vervolgens verhit. Vervolgens zet men een pot met thermiet, een mengsel van ijzer(III)oxide en aluminiumpoeder, op de mal en men laat dit reageren door een magnesiumlint te ontsteken. Het vloeibare ijzermengsel loopt in de mal. Men verwijdert de bovenzijde van het toevoegmateriaal. Wanneer het mengsel vast is geworden wordt de mal verwijdert en de las wordt gelijk geslepen met het railprofiel. Tenslotte wordt de las nog gecontroleerd.

Tijdens het weekend van 18 en 19/10 werd het spoor richting Essen vernieuwd. Het weekend daarna (25 en 26/10) was het spoor richting Antwerpen aan de beurt.

 

Het eerste weekend (18 en 19/10/2008)

Het tweede weekend (25 en 26/10/2008)