Station Kapellen

Terug naar de stationspagina
1940 1970 1990 2010

Het stationsgebouw van Kapellen is het oudste op gans de spoorlijn. Bij de opening van de spoorlijn, in 1854, stond er een zeer klein houten gebouw. Later dat jaar kreeg het een volwaardig stationsgebouw.

Het prachtige stationsgebouw werd, door de jaren heen, bijna onherkenbaar verbouwd.

Kapellen had net als Essen een goederenloods. Deze goederenloods werd in de periode 1910 - 1925 gebouwd. Oorspronkelijk had het gebouw een zadeldak dat, na de tweede wereldoorlog, werd vervangen door een plat, betonnen dak.

Naast de goederenloods lag een laad- en loskade met verschillende zijsporen. Er werden vele wagons geladen en gelost. Bij de opkomst van het vrachtwagenvervoer, kort na de tweede wereldoorlog, daalde de bedrijfigheid op de goederenkoer. De uitwijksporen werden in 1984 op een na allemaal uitgebroken.

Het overgebleven uitwijkspoor had een aftakking naar het klein vliegwezen van Brasschaat dat enkel voor militaire doeleinden werd gebruikt. Deze wissel werd eind november 2011 uitgebroken.

In 2005 werden de perrons geschrankt zodat de wachttijd aan de overweg met de Stationsstraat korter werd.
Het oude perron richting Essen doet enkel nog dienst tijdens werkzaamheden of storingen op de spoorlijn.

Het stationsemplacement werd beveiligd door twee seinhuizen: blok 10 en blok 11. Blok 10 beveiligde het zuidelijke gedeelte, blok 11 het noordelijke gedeelte van het station. De beveiliging werd in 2001 overgenomen door de EBP blok 12 te Berchem. De seinhuizen werden in 2004 gesloopt.

Bronnen