Station Heide

Terug naar de stationspagina
1895 1940 1970 1990 2010

De loskade - parking

In 1908 verkocht de gemeente Kalmthout een stuk grond aan de staatspoorwegen voor de aanleg van het stationsgebouw en een laad en loskade. Op de loskade werden tal van goederen geladen en gelost zoals steenkool, meststoffen, en mijnhout.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de dennenbossen in de omtrek afgezaagd. De boomstammen werden herleid tot piketten en werden vervoerd naar Antwerpen.

Omdat de loskade had geen aansluiting had richting Antwerpen, werden de lege wagons achterwaarts de koer opgeduwd. De volle wagons bestemd voor Antwerpen moesten eerst naar Essen gebracht worden. Hier werd de locomotief gekeerd, zodat de trein verder naar Antwerpen kon rijden.
Het rangeren in Heide werd ’s nachts gedaan zodat het reizigersverkeer niet gehinderd werd.

Midden jaren ’50 startte René Stevens een kolenhandel. De stationschef belde ’s morgens dat een kolenwagon was aangekomen. De kolen moesten diezelfde dag nog in zakken geladen worden, zodat de wagon terug kon.

Begin jaren ’60 verdwenen de sporen en de loskade. René stevens huurde de terreinen van de spoorwegen voor de opslag van bouwmaterialen. Later vestigde Bouwmaterialen Costermans zich op deze terreinen. In 2008 verhuisden de bouwmaterialen naar het industriepark “de Bosduin”. De oude goederenkoer werd omgevormd tot een heuse, maar volle parking tijdens de weekdagen.

In 2013 zou de parking heraangelegd worden, samen met de hele stationsomgeving.

Bronnen